O obróbce plastycznej metali

O obróbce plastycznej metali

Spośród pierwiastków, które występują w układzie okresowym zdecydowana większość (około 75 procent) to metale. Zdecydowana większość metali występuje w przyrodzie w postaci minerałów rud lub jako związane związki. Wśród wszystkich metali zaledwie 16 to metale rodzime....