Spośród pierwiastków, które występują w układzie okresowym zdecydowana większość (około 75 procent) to metale. Zdecydowana większość metali występuje w przyrodzie w postaci minerałów rud lub jako związane związki. Wśród wszystkich metali zaledwie 16 to metale rodzime. Już w czasach prehistorycznych miały one zastosowanie użytkowe i dekoracyjne. Rolę metali dla człowieka podkreślają nazwy kluczowych dla rozwoju ludzkości epok. W naszych dziejach wyróżniono: epokę miedzi, brązu i żelaza. Dzisiaj mają one także bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Aby jednak można je było wykorzystać muszą być poddane obróbce plastycznej.

Obróbka plastyczna zmienia kształt i właściwości materiałów. Zmiany te zachodzą na skutek odkształceń plastycznych, które przeprowadza się na gorąco , na zimno lub na półgorąco. Siły zewnętrzne, które działają na metale powodujące ich odkształcenia wykorzystuje się do produkcji półfabrykatów: kształtowników, prętów, blach. To z nich powstają później gotowe wyroby: blaszane naczynia, gwoździe, druty, śruby, części pojazdów mechanicznych, elementy konstrukcyjne dla przemysłu górniczego, drogowego, elementy wyposażenia wnętrz, itp. Do produkcji wszystkich tych przedmiotów używa się między stopów metali nieżelaznych oraz stali.

Obróbka metali na gorąco i na zimno

Obróbka metali na gorąco przeprowadzana w temperaturze, która jest wyższa lub równa temperaturze, w której następuje proces krystalizacji metali. Wszystkie występujące w przyrodzie metale mają bardzo różną temperaturę krystalizacji. Jest ona uzależniona od temperatury ich topnienia. I tak na przykład temperatura topnienia, a więc także krystalizacji stali wynosi ponad 500 stopni Celsjusza, miedzi 250 stopni Celsjusza, a cyny zaledwie 20 stopni Celsjusza. Proces obróbki na zimno odbywa się w temperaturze niższej niż temperatura ich krystalizacji. Bardzo często stosowaną obecnie metodą obróbki metali jest metoda półgorąca. Metoda ta pozwala między innymi uniknąć procesu utleniania, który zachodzi na powierzchni metali poddawanych obróbce na gorąco.

Metody plastycznej obróbki metali

Najczęściej stosuje się:

  • kucie swobodne (ręczne) lub maszynowe;
  • tłoczenie;
  • walcowanie.

Kucie

To proces wykonywany na zimno lub na gorąco. Wyroby są kształtowane poprzez nacisk lub uderzenia. Kucie ręczne wykonuje się na wyłącznie na gorąco przy użyciu młotków o wadze od jednego do ośmiu kilogramów. Do kucia mechanicznego wykorzystuje się młoty pneumatyczne, kuźniarki lub prasy. Kucie ręczne jest obecnie rzadkością.

 

Sponsor artykułu: http://nitrid.eu/