Jakie są różnice między lutowaniem, lutowaniem twardym i spawaniem?

Lutowanie, lutowanie twarde, spawanie są sposobami łączenia dwóch lub więcej kawałków metalu, a w innych wybranych materiałów. Są to też metody stosowane w celu wypełnienia luk w częściach metalowych.

 

Podczas spawania, oba metale powinny być podobne. Na przykład, miedzi nie można spawać ze stalą. Spawanie wykorzystuje wysoką temperaturę, aby stopić i połączyć dwie metalowe części. Metalowy wypełniacz jest często stosowany. Kiedy wykonane jest to prawidłowo, gotowa spoina jest tak silna, jak otaczający ją metal. Ale jeśli ten proces nie jest przeprowadzany i spawacz stosuje zbyt dużo ciepła, to może zmienić właściwości metalu i osłabia spoinę. Istnieje kilka różnych typów spawania, w tym spawanie metali gazu obojętnego (MIG) łukowego, wiązką elektronów, laser i mieszano przez tarcie. Spawanie jest również szeroko stosowane do krojenia z wyjątkiem dużych konstrukcji.

Aspekty praktyczne lutowania

Procesy lutowania
Lutowanie łączy dwa metale przez ogrzewanie i topienie wypełniacza. Wypełniacz oczywiście musi mieć temperaturę topnienia poniżej temperatury topnienia z kawałków metalu. Lutowanie może dotyczyć różnych metali takich jak aluminium, srebra, miedzi, złota i niklu. Strumień jest często stosowany podczas lutowania. Topniki do spawania stosuje się do czyszczenia powierzchni metali.

 

Odpowiednio lutowane połączenia mogą być silniejsze niż elementy połączone w inny sposób, lecz nie jest tak silna jak spawanie. Lutowanie posiada minimalny wpływ na dwie części metalowe.

 

Zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Spawanie, lutowanie odbywa się z wypełniaczami (znanymi również jako lutownicze), które topią się w temperaturze poniżej 840 ° F (450 ° C). Metale, które mogą być lutowane to złoto, srebro, miedź, mosiądz i żelazo. Wypełniacz, zwany lutowniczym, ulega topieniu i łączy elementy. Kiedyś lutowano przeważnie ołów, lecz dzisiaj jest on uznawany za szkodliwy dla naturalnego środowiska człowieka.

Dowiedz się więcej o lutowaniu i spawaniu na stronie firmy Nitrid.

Lutownica jest również stosowana do łączenia elementów elektrycznych. Dobrze łączy części z przewodzącego lutu.