Żwir jest jednym z popularniejszych surowców wykorzystywanych w branży budowniczej. Używa się go między innymi do produkcji betonów, podbudowy dróg. Jako, że przemysł budowlany prosperuje w naszym kraju bardzo dobrze, wiele firm ma potrzebę zaopatrywania się w ten kruszec. Po żwir zgłaszają się najczęściej do żwirowni, czyli miejsca jego naturalnego wydobycia. Wydobywanie żwiru wydaje się więc dobrym sposobem na stworzenie dochodowego biznesu. Jego rozpoczęcie nie jest jednak tak proste jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim, żeby móc pozyskiwać ten surowiec konieczna jest odpowiednia koncesja. Bez niej na wydobycie żwiru mogą sobie pozwolić jedynie osoby prywatne, które są posiadaczami terenów, na których naturalnie występują jego złoża. Dodatkowo mogą go wydobywać jedynie na potrzeby własne, w ograniczonych ilościach. Firma, która zamierza praktykować wydobycie żwiru na większą skalę musi zdobyć pozwolenie. Jednym z warunków do uzyskania koncesji jest posiadanie praw własności do obszarów, na których znajdują się złoża żwiru. Samo prawo własności
jednakże nie wystarcza. Ważny jest plan zagospodarowania przestrzeni.

Pozwolenie na wydobycie jest możliwe w przypadku, kiedy proces ten nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne, nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi i obiektów znajdujących się w najbliższych okolicach. Warto wspomnieć, że koncesja wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu warunków i jest wydawana na czas określony.