Żyjemy w świecie nieustannej konsumpcji. Nasze społeczeństwo znajduje się w tej chwili na takim etapie, który umożliwia nam nabywanie coraz to nowych i
różnorodnych przedmiotów i usług niemal bez ograniczeń (jedynym ograniczeniem jest zawartość naszego portfela, a to i tak już tylko w teorii).

Znaczna część ludzkości za swój cel życiowy obrała gromadzenie dóbr materialnych. Dla wielu ludzi ilość i jakość posiadanych przedmiotów jest wyznacznikiem pozycji, statusu społecznego i wartości człowieka. Jesteśmy przez całą dobę skłaniani do kupna nowych dóbr. Firmy marketingowe starają się (i to często z dobrym skutkiem) wpoić nam nowe potrzeby i tym samym skłonić nas do zakupu wielu rzeczy. W pewnym momencie jesteśmy dosłownie przytłoczeni masą niepotrzebnych akcesoriów. Niektórzy ludzie brną w to i nigdy nie przestaną gromadzić, niektórzy mówią ‘stop, to nie ma sensu’.

Minimalizm jest odpowiedzią na współczesną kulturę konsumpcjonizmu. Część ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że sens życia tkwi gdzie indziej niż w
supermarketach. Ludzie ci zaczynają ograniczać ilość przedmiotów, których są posiadaczami do niezbędnego minimum. Szukają w życiu innych wartości.
Starają się cieszyć życiem, które toczy się tu i teraz. Próbują kolekcjonować chwile, doświadczenia i piękne przeżycia.

Ograniczenie wydatków na nowe zbędne rzeczy i pozbycie się ich nadmiaru ze swojego otoczenia pozwala oderwać się od świata konsumpcji, daje poczucie
kontroli nad swoim życiem, a także poczucie wolności. Mogą się teraz skupić na tym co jest naprawdę dla nich ważne.

Nie ma jednego wyznacznika tego co i ile powinien posiadać minimalista. Ilu ludzi, tyle jest reguł. Każdy ma swoje własne minimum. Ważne, żeby w swoim
własnym odczuciu posiadał tylko to, co jest dla niego naprawdę niezbędne.