Każda osoba, która jest zatrudniona na etacie lub prowadzi działalność gospodarczą liczy, że gdy zakończą już swoją aktywność zawodową będą mogli spokojnie iść na emeryturę. A na tej emeryturze będą mieli wystarczającą ilość pieniędzy, by prowadzić godziwe życie. Czy jednak tak rzeczywiście będzie? Jak twierdzą eksperci od spraw finansowych, na godziwą emeryturę nie mamy co liczyć. Oczywiście chodzi tu o emeryturę otrzymywaną od Państwa. Bo jeżeli sami zaoszczędzimy sobie pieniądze, to będziemy mogli je przeznaczyć na różnego rodzaju zakupy w czasie po zakończeniu pracy.

Z czego wynika fakt, że nasze emerytury będą takie niskie? Można to wytłumaczyć na prostym przykładzie. Kilkadziesiąt lat temu, w naszym kraju pracowało bardzo dużo osób, a na emeryturach było stosunkowo niewiele. W związku z tym, do kasy państwa wpływało z tytułu składek bardzo dużo pieniędzy, a wypływało niewiele. System emerytalny funkcjonował i kasa się zgadzała. Ale w kolejnych latach, na etatach znajdowało się coraz mniej osób, a natomiast przybywało tych, którzy popierają świadczenia emerytalne. Więc do budżetu wpływało wtedy już miej pieniędzy, a na wypłaty emerytur trzeba było przeznaczyć więcej gotówki. A dzisiaj sytuacja kształtuje się jeszcze gorzej. Stale bowiem zmniejsza się liczba wpływów do budżetu z tytułu składek emerytalnych. A jak mówią eksperci od spraw demograficznych, sytuacja ta za kilka lat będzie jeszcze gorsza. Jeszcze mniej będzie osób w wieku produkcyjnym a więcej w wieku emerytalnym. W związku z tym, w kasie państwa będą spore braki i wysokich emerytur nie będzie można wypłacać.

Jeżeli więc chcemy, by na emeryturze być niezależnym finansowo, musimy się o to postarać sami. To znaczy musimy oszczędzać jak najwcześniej. W takim wypadku, nawet oszczędzając niewielkie kwoty, zdążymy zaoszczędzić sporo pieniędzy, które zapewnią nam spokojne życie. I wtedy nie będziemy oczekiwać już pieniędzy ze skarbu państwa, tylko będziemy wydawać swoje pieniądze.