ZUS od pierwszego dnia działalności – czy to moralne?

ZUS od pierwszego dnia działalności – czy to moralne?

W Polsce mamy do czynienia z niezwykle kosztochłonnym systemem emerytalnym który polega na zastępowalności pokoleń. Oznacza to dokładnie tyle że na pokolenie które obecnie pobiera świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracują osoby mające umowy o pracę...